BemanningsEliten bedriver uthyrning av personal inom byggbranschen.

Vi erbjuder små och stora bolag ökad flexibilitet genom att hitta kostnadseffektiva lösningar inom bemanning.

Om ni har behov av att hyra in personal lämnar ni oss en förfrågan. Vi vill ha en nära kontakt redan från början och kommer stämma av med er vad det är för typ av personal ni behöver och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Vid inhyrning av personal är det BemanningsEliten som har arbetsgivaransvaret och således vi som betalar lön, sociala avgifter, eventuell sjuklön, helgdagar med mera. Ni betalar för den tid som personen utför arbete på det aktuella projektet.